O Taborze i regionie

Informacja!

V Tabor Wielkopolski

organizowany jest przez Fundację „Dudziarz.eu”

we współpracy ze Stowarzyszeniem „Dom Tańca”

V Tabor Wielkopolski

 

::

 

Tabor Wielkopolski 2016

Akcja Wokół Wesela

18-24 lipca 2016, Stara Krobia

Biskupizna 2016_fb_01

Tabor Domu Tańca to tygodniowe, praktyczne spotkanie z kulturą tradycyjną wybranego (mikro) regionu w Polsce, podczas którego odwracamy konwencjonalny przepływ kulturowy: spragnieni wiedzy uczniowie z miasta przyjeżdżają pobierać nauki od wiejskich mistrzów, w postaci możliwie autentycznej, niepretensjonalnej, z naciskiem na uczestnictwo, interakcję i praktykę. Tabor to wypełniające całe dnie i noce intensywne warsztaty, potańcówki, integrowanie się, przełamywanie uprzedzeń, wspólna twórczość, kreatywne atrakcje dla dzieci.

Czwarty Tabor Wielkopolski, z siedzibą w Starej Krobi na Biskupiznie, będzie poświęcony weselu biskupiańskiemu, o którym wspólnie – równolegle z rozmaitymi taborowymi działaniami – kręcić będziemy film. Jak poprzednio sednem będzie muzyka dudziarska i pełen humoru śpiew, zarówno kobiecy, jak męski, o żywiołowym charakterze i unikatowym zdobieniu, który co roku zyskuje grono nowych miłośników (zob. wizytę Biskupian na „Wszystkich Mazurkach Świata” w kwietniu 2014). Aspektowi tanecznemu muzyki dudziarskiej, który pada ofiarą przemian kulturowych, poświęcamy Tabor w dużym stopniu. Biskupizna ma własne odmiany tańców szeroko rozpowszechnionych w Wielkopolsce: wiwata, przodka, równego (oberka). Specyficzny taniec to siber, a obok melodii wiwatów granych w rytmach parzystych (2/8) występują grane w rytmach nieparzystych (3/8). Ważną cechą jest szybkie tempo tutejszych tańców i dość ściśle przestrzegany (zwłaszcza przy tradycyjnym weselu) porządek ich występowania.

Kontynuujemy i rozszerzamy nurt rękodzielniczy. Jak zawsze podstawą będą warsztaty gry na instrumentach: skrzypcach, dudach i harmoniach oraz tańca i śpiewu. Wielkopolską tradycję przekazywać także będą muzycy, tancerze i śpiewacy z innych obszarów regionu.

W trakcie Trzeciego Taboru Wielkopolskiego zagrają muzykanci z terenów Biskupizny oraz sąsiednich Hazów: Krzysztof Polowczyk, Małgorzata Szymankiewicz, Michał Umławski i Kazimierz Nowak. Gościć będziemy również muzyków z innych regionów Wielkopolski, a Jacek Hałas i Dom Tańca Poznań przygotowują zabawę w jeden z wieczorów.

***

Biskupizna to dwanaście wsi wokół miasteczka Krobia w południowej Wielkopolsce, które przynależały do biskupów poznańskich od XIII do końca XVIII wieku. Pod ich rządami chłopom wiodło się lepiej niż na sąsiednich terenach szlacheckich; mieli mniejsze obciążenia pańszczyźniane i większe gospodarstwa. W charakterystyczny sposób lepsze warunki życia niż w okolicznych wsiach wykształciły silne poczucie tożsamości, odrębności, nawet elitarności. Jej kulturowe oddziaływanie rozciąga się także na miejscowości poza granicami mikroregionu, obecnie pełni po części podobną rolę, jak Podhale w polskich Karpatach.

Środowisko „Domu Tańca” ma słabość do Biskupizny od zarania, między innymi od pamiętnej wizyty Biskupian na Scenie „Korzenie” w połowie lat 90-tych. Była to grupa pełnych życia starszych ludzi, z silnym poczuciem godności i przywiązania do lokalnej kultury, którzy potrafili kreować niezwykłe, pełne absurdalnego humoru sytuacje towarzysko-artystyczne. Wśród nich Jan z Domachowa Bzdęga, zbieracz folkloru, który książkę o miejscowych tradycjach wydał w roku 1935, pełniący rolę swoistego prominenta, Marianna Majchrzak, wspaniała śpiewaczka, mówiąca z wyboru charakterystyczną gwarą, Franciszek Pecolt, dudziarz, Maria Puślednik, śpiewaczka, Antonina Jakubczak, tancerka, Piotr Kubiak, śpiewak.

taborwlkp.domtanca.art.pl

Kontakt: taborwlkp@domtanca.art.pl, 792 801 260, 607 270 332, dla mediów: 884 880 445.

Informacje mogą ulec zmianie.

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Gminy Krobia:

start_logosy_01

Organizator:          Współpraca:

start_logosy_01

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz